top of page

Ik ben Jannozien Moggré in 2009 afgestudeerd hbo-theoloog en leraar godsdienst en levensbeschouwing.

Sinds 2013 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger. Eerst in een woon-zorginstelling in Rijswijk, inmiddels via mijn eigen bedrijf:

‘Weet u Gezien’ in de eerste lijn!

Dus: ‘bij u thuis’.

Ik ben geregistreerd geestelijk verzorger bij de Stichting Kwaltiteitsregister Geestelijk Verzorgers.

Ik ben geboren in 1954 in Brabant, opgegroeid in Rijswijk ZH.

Omdat ik in mijn thuissituatie vertrouwd geraakt ben met mensen met een verstandelijke beperking, werd mijn eerste baan werken bij kinderen in deze doelgroep. Gelijktijdig volgde ik een pedagogische opleiding.

Vervolgens ben ik een aantal jaren full time moeder geweest voor onze zes kinderen;  tijdens hun opgroeien deed ik allerlei vrijwilligerswerk met kinderen en ouderen, op de basisscholen van de kinderen, via de kerkelijke gemeente waar ik lid van ben en bij maatschappelijke organisaties.

In 1995 begon ik met het geven van godsdienstige vormingslessen op openbare basisscholen via het GVO 

In 2002 ben ik de studie theologie begonnen; in eerste instantie om me te professionaliseren voor het onderwijs.

Tijdens de studie maakte ik kennis met het werk als pastoraal werker met volwassenen. Vanuit de christelijke levensovertuiging is er veel hoop en troost te bieden aan mensen in moeilijke fases van hun leven.  Mijn empathisch vermogen is een goede competentie om in de laatste levensfase naast mensen te staan.

Ik 'kijk' en 'zie' door te luisteren. 

Daarnaast ontdekte ik hoe belangrijk het is om het eigen levensverhaal te kunnen delen. Vervolgens is het belangrijk om dit levensverhaal op een goede manier te kunnen afsluiten. Het is mooi hoe de ervaringen die opgedaan zijn in het leven een bron van kracht en troost geven in de laatste levensfase.

Mensen met een vorm van dementie en hun naasten hebben mijn bijzondere aandacht.

Tot voor kort was ik vrijwilliger bij het Alzheimercafé in Rijswijk. 

Als mensen een christelijke levensovertuiging hebben, sluit ik graag aan bij dit beleven. Ik ben open over mijn eigen identiteit. Ik geloof in God als Schepper en in Jezus als Redder, met mij verbonden door de Heilige Geest.

Mensen met een andere levensovertuiging sta ik graag en met een open houding te woord. Ik loop samen op om te zoeken naar uw innerlijke mogelijkheden om het leven draaglijk te laten zijn of worden.

jannozienLR.png
bottom of page