top of page

Aan zee


O te luistren naar de zee,
Tot de ziel ga fluistren mee:
Tot heur zwijgen
't Wonderwoord
Uit zijn diepten stijgen
Hoort!

Alle malen, hartezwaar,
Keere ons zoekend dwalen naar
't Bruisend breken
Van den vloed
Waar de ziele spreken
Moet.

't Lichte zingen van de zee
Draagt de ziel op zwingen mee
Waar zij dichter
Bij de poort
Zachter spreekt en lichter
Hoort.

Alle smarten, iedre vreugd
Wat voor eeuwig harten heugt,
Al verblijden
Elk verdriet
Levens ongezeide
Lied:

Wat, verward en onverwoord,
Zielen deelt en harten moordt,
Wat, gevonden
En verstaan,
Zalig maakt van stonden
Aan:

Licht verwoorden het de twee
Die behoorden het lied der zee,
't Lied dat blij na
Droef berecht,
't Lied dat alles bijna
Zegt!


P.C. Boutens

bottom of page